u31
NETENT X Red Tiger : ฟุตบอลโลก

NETENT X Red Tiger : ฟุตบอลโลก ชิงรางวัลรวม ฿14,000,000

NETENT X Red Tiger : ฟุตบอลโลก

แบรนด์สล็อตที่ร่วมรายการ

 1. NETENT และ Red Tiger เข้าเล่นได้ที่ U31

ระยะเวลากิจกรรม (UTC+7)

 1. แคชดรอป : 14 พ.ย. (07:00) – 21 พ.ย. (06:59)
 2. ทัวร์นาเมนต์ : 21 พ.ย. (07:00) – 28 พ.ย. (06:59)
 3. แคชดรอป : 28 พ.ย. (07:00) – 5 ธ.ค. (06:59)
 4. ทัวร์นาเมนต์ : 5 ธ.ค. (07:00) – 12 ธ.ค. (06:59)

เงินรางวัลกิจกรรม

 1. แคชดรอป แจก 4,400 รางวัล / รอบ
  มูลค่ารวม 825,000 บาท / รอบ
  2 รอบ รวมมูลค่า 1,650,000 บาท
 2. ทัวร์นาเมนต์ แจก 2,500 รางวัล / รอบ
  มูลค่ารวม 849,750 บาท / รอบ
  2 รอบ รวมมูลค่า 1,699,500 บาท

รายละเอียดกิจกรรม

 1. เดิมพันขั้นต่ำ 33 บาท / รอบ
 2. หากมีผู้เล่นที่มีคะแนนเท่ากันสองคนหรือมากกว่านั้น ผู้เล่นคนที่ทำคะแนนถึงก่อน จะได้ตำแหน่งที่สูงกว่า
 3. ประกาศชื่อผู้ชนะ ภายใน 3 วันทำการ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาแต่ละกิจกรรม 16:00 น. (GMT+8)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >